Språk/Language
Book listSearch:
Search the collections for matching title, author or description.

Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >


 Author: 
 Title:  Architecton Skizzenbuch
 Misc.: 
 Description:  Boken innehåller litografier med noggranna avbildningar och ritningar av mindre villor, samt lusthus och andra mindre byggnader för parker och trädgårdar. Snickarglädje och annan utsmyckning avbildas i detalj.
 Printed:  1852
 Pages:  92

 Author:  Argillander, Abraham
 Title:  Försökt sätt, at lära Dumbar läsa och tala
 Misc.: 
 Description:  Utan någon erfarenhet av dövundervisning lyckades direktör Argillander lära sin döva svåger att tala och läsa. Till sin hjälp hade han en egenhändigt tillverkad papperstratt.
 Printed:  1771
 Pages:  26

 Author:  Baltzer, Louritz
 Title:  Hällristningar från Bohuslän (Sverige)
 Misc.: 
 Description:  Hällristningar från Bohuslän, med förord av Viktor Rydberg.
 Printed:  1881
 Pages:  276

 Author: 
 Title:  Berg Sprängnings Journal för Canal Byggnaden vid Forsvik : Första året 1810
 Misc.: 
 Description:  Slussen vid Forsvik var det första arbete som igångsattes vid byggandet av Göta kanal. Det krävdes mycket sprängningsarbete, ett arbete som från 1811 kom att ledas av Olof Ericsson, far till de sedermera berömda bröderna Nils och John. I journalen kan man följa arbetets gång.
 Printed:  1810
 Pages:  48

 Author: 
 Title:  Boro-hus : monteringsfärdiga villor
 Misc.: 
 Description:  Huskatalog från Boro-hus med ritningar.
 Printed:  1931
 Pages:  98
Page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >